• Begeleiding
 • Advies
 • Trainingen
 • Activiteiten
 • Wonen
 • Wie wij zijn
 • Ik ben speciaal

  Ik ben speciaal

  Ik ben speciaal is een kortdurende training voor kinderen/jongeren met een autisme-spectrum-stoornis. (ASS)

  Deze groep kinderen/jongeren verleent op een andere manier betekenis aan dagelijks voorkomende sociale situaties. Zij hebben vaak moeite om zichzelf te leren kennen en ondervinden moeilijkheden bij het begrijpen van gedachten en bedoelingen van anderen.

  "Ik ben speciaal" is een individuele begeleidingsmethode voor leerlingen van 9-16 jaar. De begeleiding is er op gericht het kind of de jongere te leren omgaan met zijn of haar "sociale" handicap. Dit gebeurt door middel van het overdragen van kennis over autisme en het leren herkennen van de gevolgen van autisme in de eigen situatie door meer zicht te krijgen op autisme en het eigen functioneren.