• Begeleiding
 • Advies
 • Trainingen
 • Activiteiten
 • Wonen
 • Wie wij zijn
 • Sociale vaardigheden

  Sociale vaardigheden

  Sommige kinderen/jongeren missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet te gebruiken/te laten zien. Zij dreigen hierdoor steeds opnieuw in moeilijkheden te komen in de omgang met anderen.

  De problemen die de kinderen/jongeren ervaren naar aanleiding van hun gedrag, beïnvloedt de manier waarop de kinderen over zichzelf denken (ik kan het toch niet, ze vinden me niet leuk, ik mag toch niet meedoen), zich voelen (verward, onzeker, bang, tekort gedaan) en hoe ze zich gedragen (niets vragen, snel ruzie krijgen, weglopen, zich terugtrekken). Kinderen kunnen zo in een negatieve spiraal terecht komen.

  De training wordt gebruikt om deze negatieve spiraal te doorbreken en een positieve ontwikkeling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen te bevorderen. In een veilige omgeving wordt getracht de kinderen succeservaringen te laten opdoen, zodat er een proces van gedragsverandering op gang wordt gebracht. Deze gedragsverandering zal uiteindelijk ook doorwerken en zich laten zien in situaties buiten de groep.