• Begeleiding
 • Advies
 • Trainingen
 • Activiteiten
 • Wonen
 • Wie wij zijn
 • Studeren met Dyslexie

  Studeren met Dyslexie

  Dyslexie is een andere manier van leren. Deze manier van leren is een combinatie van sterktes en zwaktes welke invloed hebben op het leerproces van lezen, spellen, schrijven en soms ook van rekenen. Dyslectici kunnen ook bijkomende zwaktes ervaren in korte termijn geheugen, ordening en de snelheid van informatieverwerking.

  Dit zijn vaardigheden die iedereen nodig heeft als zij effectief willen leren, met name in een druk klaslokaal. Dit zijn ook basisvaardigheden voor het leven. In de training besteden we hier aandacht aan, maar we zullen ook zeker kijken wat het onderwijs kan bieden om een optimaal leereffect te creëren voor uw kind.