• Begeleiding
 • Advies
 • Trainingen
 • Activiteiten
 • Wonen
 • Wie wij zijn
 • Doelstelling

  Doelstelling

  Het streven is om MV een zo groot mogelijk sociaal en maatschappelijk karakter te geven en een groen ontmoetingspunt te laten zijn voor zorgvragers en geïnteresseerden. MV bestaat uit verschillende onderdelen:

  Ambulante begeleiding:
  Eind 2020 hebben alle medewerkers een verdiepende cursus gevolgd en behaald via bv.autismecentraal.nl.

  Uitleg: Doel is om hier vakkundig in te blijven, dit doen we middels scholing en literatuur. Verder willen we hier een goede balans in blijven behouden met onze andere zorgonderdelen om ervoor te zorgen dat de kleinschaligheid gewaarborgd blijft. Zo zal iedere medewerker een deel ambulante begeleiding op zich pakken naast de dagbesteding en het begeleid wonen.

  Dagbesteding:
  2020 willen we de dagbesteding gaan uitbreiden naar 5 dagen in de week. Er blijkt zoveel vraag naar dagbesteding te zijn dat we moeten waken om de groep klein te houden. Nu hebben we van di tm vrij dagbesteding. Eind 2020 zullen we de ma hier ook bij betrekken.

  Uitleg: Op onze locatie op de Asbroek kunnen vormen van zorgverlening geboden worden die een ideale combinatie van elementen bieden die er op een boerderij te vinden zijn.

  Een gezond klimaat, natuurlijke structuur en ritme, rust en ruimte. Mogelijkheden worden geboden om te kunnen werken met dieren en planten, door de aanwezigheid van dieren en een grote tuin. De vraag neemt zo toe dat we meer dagen open gaan. We kiezen bewust om de groep niet groter te maken, maar klein te blijven.

  Begeleid wonen:
  Doel is om eind 2020 als kleinste aanbieder in de regio een vervolg contract te hebben omdat we kwalitatief goede zorg bieden.

  ISO9001:
  Doel is om ISO9001 gecertificeerd te blijven.

  Missie

  Missie

  MV is een professionele lokaal opererende kleinschalige zorgorganisatie met takken als dagbesteding, ambulante begeleiding (individueel en groep) en woon begeleiding. MV stelt de individuele cliënt en haar omgeving centraal door met betrokken en gekwalificeerde medewerkers, op flexibele wijze en met volledige beschikbaarheid een op de cliënt afgestemd totaalaanbod aan zorg. Èèn Cliënt èèn plan is een sterk punt van MV. MV wil met alle cliënten duurzame relaties op bouwen en wil voor hen een betrouwbare en professionele zorgpartner zijn. MV investeert blijvend in de kwaliteit van haar medewerkers door opleiding en training en biedt een vertrouwde en prettige werkomgeving die optimale zorgverlening faciliteert.

  Visie

  Visie

  Wij geloven in kleinschaligheid en een persoonlijke benadering van elke deelnemer vanuit een goede beroepshouding en respectvolle bejegening. Werken vanuit èèn Cliënt èèn plan.

  Wij beperken ons niet tot een bepaalde leeftijd, wel tot een bepaalde doelgroep. Autisme met of aanverwante problematieken is onze specialiteit. Elke deelnemer heeft een eigen zorgdossier. Het aanbod van de activiteiten is divers maar productie is niet van belang. Deelnemers worden zoveel mogelijk betrokken bij de werkzaamheden op de dagbesteding of bij hen thuis. Er zijn ook allerlei creatieve mogelijkheden in onze hobbyruimte.