• Begeleiding
 • Advies
 • Trainingen
 • Activiteiten
 • Wonen
 • Wie wij zijn
 • Beleidsverklaring

  Beleidsverklaring

  Beleidsverklaring
  Het beleid van MV Pedagogische Begeleiding is om zich te onderscheiden door klantgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit. Het implementeren en certificeren van het managementsysteem conform ISO 9001:2015 draagt bij aan:

  1. Het continue verbeteren door middel van het analyseren van klachten en afwijkingen;

  2. Het periodiek organiseren van cliƫnttevredenheidsonderzoeken;

  3. Het inplannen van interne audits en deze op een wijze uitvoeren dat er gekeken wordt naar verbeter mogelijkheden en niet puur gefocust wordt op het vinden van non-conformiteit;

  4. Het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om jaarlijks nieuwe targets te zetten;

  5. Het jaarlijks opstellen van een directiebeoordeling om zo de effectiviteit van het managementsysteem te beoordelen.

  6. Het vastleggen van corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering.

  7. MV Pedagogische Begeleiding zet zich in om continu te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

  Om dit alles te bewerkstelligen stelt de directie van MV Pedagogische Begeleiding de nodige middelen ter beschikking. Dit kan bestaan uit tijd van verantwoordelijke medewerkers maar ook de inhuur van externe deskundigheid.

  Vastgesteld op 26 oktober 2022