Doelstelling

Het streven is om MV een zo groot mogelijk sociaal en maatschappelijk karakter te geven en een groen ontmoetingspunt te laten zijn voor zorgvragers en geïnteresseerden. MV bestaat uit verschillende onderdelen:

Ambulante begeleiding: Doel is om hier vakkundig in te blijven, dit doen we middels scholing en literatuur. Verder willen we hier een goede balans in blijven behouden met onze andere zorgonderdelen om ervoor te zorgen dat de kleinschaligheid gewaarborgd blijft. Zo zal iedere medewerker een deel ambulante begeleiding op zich pakken naast de dagbesteding en het begeleid wonen.

Dagbesteding: Op onze locatie op de Asbroek kunnen vormen van zorgverlening geboden worden die een ideale combinatie van elementen bieden die er op een boerderij te vinden zijn.  Een gezond klimaat, natuurlijke structuur en ritme, rust en ruimte. Mogelijkheden worden geboden om te kunnen werken met dieren en planten, door de aanwezigheid van dieren en een grote tuin.

Begeleid wonen: Doel is om in 2017 een woonvorm op te zetten in Heibloem met minimaal 2 en maximaal 4 bewoners. De zorg die hier geleverd wordt moet passen binnen onze visie. ISO9001: Doel om gecertificeerd te zijn in januari 2017.

Missie

MV is een professionele lokaal opererende kleinschalige zorgorganisatie met takken als dagbesteding, ambulante begeleiding (individueel en groep) en woon begeleiding. MV stelt de individuele cliënt en haar omgeving centraal door met betrokken en gekwalificeerde medewerkers, op flexibele wijze en met volledige beschikbaarheid een op de cliënt afgestemd totaalaanbod aan zorg. Èèn Cliënt èèn plan is een sterk punt van MV. MV wil met alle cliënten duurzame relaties op bouwen en wil voor hen een betrouwbare en professionele zorgpartner zijn. MV investeert blijvend in de kwaliteit van haar medewerkers door opleiding en training en biedt een vertrouwde en prettige werkomgeving die optimale zorgverlening faciliteert.

Visie

Wij geloven in kleinschaligheid en een persoonlijke benadering van elke deelnemer vanuit een goede beroepshouding en respectvolle bejegening. Werken vanuit èèn Cliënt èèn plan. Wij beperken ons niet tot een bepaalde leeftijd, wel tot een bepaalde doelgroep. Autisme met of aanverwante problematieken is onze specialiteit. Elke deelnemer heeft een eigen zorgdossier. Het aanbod van de activiteiten is divers maar productie is niet van belang. Deelnemers worden zoveel mogelijk betrokken bij de werkzaamheden op de dagbesteding of bij hen thuis. Er zijn ook allerlei creatieve mogelijkheden in onze hobbyruimte.