Vakantie begeleiding

Op vakantie gaan zou juist leuk en gezellig moeten zijn. Het oplaadpunt voor jezelf en iedereen die meegaat.

Helaas is dit niet altijd het geval. De structuur valt weg en dat kan voor kinderen met een stoornis tot veel onrust leiden. Extra begeleiding ter voorbereiding van de vakantie is mogelijk.

Is er begeleiding nodig tijdens de vakantie, dan is dit altijd bespreekbaar.

Vakantie begeleiding